QUÁ TRÌNH DỊCH

Go down

QUÁ TRÌNH DỊCH

Bài gửi by Admin on 9/7/2015, 22:27


1. Nguồn truyền nhiễm có ý nghĩa quan trọng về mặt dịch tễ học, vì có thể là điểm khởi đầu của một vụ dịch, là :
A. Người lành mang trùng
B. Người bệnh nhiễm trùng mãn tính
C. Người bệnh trong thời kỳ ủ bệnh
D. Động vật bị bệnh
E. Người khỏi bệnh mang trùng
2. Nội dung nào được liệt kê sau đây không phải là nguồn truyền nhiễm
A. Người bệnh
B. Người mang trùng
C. Ổ chứa động vật
D. Ổ chứa không phải động vật
E. Tiết túc
3. Những nội dung nào sau đây không thuộc cơ chế lây lan của một bệnh nhiễm trùng
A. Vi sinh vật lưu thông tự do trong cơ thể ký chủ và gây bệnh
B. Vi sinh vật ra khỏi cơ thể ký chủ
C. Tác nhân tồn tại ở môi trường bên ngoài
D. Tác nhân có thể phát triển ở môi trường bên ngoài
E. Tác nhân xâm nhập vaòo cơ thể ký chủ mới
4. Bệnh nào sau đây có thể được lây lan theo nhiều cơ chế hơn cả
A. Dại
B. Thương hàn
C. Viêm gan siêu vi B
D. Cúm
E. Sốt do leptospira
5. Bệnh nào sau đây chỉ lây lan theo một cơ chế
A. Sốt do leptospira
B. Dịch hạch
C. Lậu
D. Than
E. Lao
6. Có một vài trường hợp, cơ chế lan truyền chủ yếu của tác nhân không phải là không khí, nhưng do tác nhân có sức đề kháng cao với ngoại cảnh nên tác nhân có thể có trong bụi và gây bệnh qua đường hô hấp, đó là trường hợp của
A. Trực khuẩn dịch hạch
B. Trực khuẩn lao
C. Trực khuẩn uốn ván
D. Nảo mô cầu
E. Trực khuẩn than
7. Thời kỳ lây lan quan trọng nhất trong đa số các bệnh nhiễm trùng là:
A. Thời kỳ ủ bệnh
B. Thời ký tiền triệu chứng
C. Thời ký toàn phát
D. Thời kỳ hạ sốt
E. Thời kỳ hạ sốt và thời kỳ dưỡng bệnh
8. Người mang mầm bệnh tiềm ẩn
A. Là người mang trùng nguy hiểm
B. Có ý nghĩa lớn về mặt dịch tễ học
C. Không lan truyền bệnh
D. Là nguồn truyền nhiễm đáng kể
E. Không thể phát hiện được trong vụ dịch
9. Người khỏi bệnh mang trùng
A. Là người mang trùng nguy hiểm
B. Có ý nghĩa lớn về mặt dịch tễ học
C. Không lan truyền bệnh
D. Là nguồn truyền nhiễm đáng kể
E. Chỉ quan trọng khi làm việc ở các cơ sở ăn uống công cộng
10. Người mang trùng không rõ ràng trong đa số trường hợp bệnh xãy ra đối với các loại tác nhân
A. Virus thủy đậu, sởi, viêm gan B
B. Vi trùng bạch hầu, virus viêm gan B, các chủng Salmonella
C. Virus bại liệt, Não mô cầu, Virus viêm gan
D. Vi trùng thương hàn, virus viêm gan B,
E. Virus thuỷ đậu, sởi, sốt xuất huyết
11. Người nhiễm trùng không có triệu chứng cũng là một mắt xích của quá trình dịch, bệnh nào liệt kê sau đây lây truyền chủ yếu từ người nhiễm trùng không có triệu chứng
A. Thủy đậu
B. Thương hàn
C. Sốt rét
D. Bại liệt
E. Lao
12. Người mắc bệnh nhiễm trùng mãn tính là nguồn truyền nhiễm lâu dài cần phải phát hiện để đề phòng lây lan, thường gặp trong bệnh
A. Thương hàn
B. Bạch hầu
C. Bại liệt
D. Ho gà
E. Mắt hột
13. Người mang trùng mãn tính xãy ra đối với những bệnh do các loại tác nhân
A. Virus thủy đậu, sởi, viêm gan B
B. Vi trùng bạch hầu, virus viêm gan B, các chủng Salmonella
C. Virus bại liệt, Não mô cầu, Virus viêm gan
D. Vi trùng thương hàn, virus viêm gan B
E. Virus thuỷ đậu, sởi, sốt xuất huyết
14. Người khỏi bệnh mang trùng xãy ra đối với những bệnh do các tác nhân
A. Virus thủy đậu, sởi, viêm gan B
B. Vi trùng bạch hầu, virus viêm gan B, các chủng Salmonella
C. Virus bại liệt, Não mô cầu, Virus viêm gan
D. Vi trùng thương hàn, virus viêm gan B
E. Virus thuỷ đậu, sởi, sốt xuất huyết
15. Giải thích nào sau đây là không phù hợp: Người mang trùng có ý nghĩa lớn về mặt dịch tễ học vì
A. Đó là nguồn truyền nhiễm khó phát hiện
B. Đó là nguồn truyền nhiễm lâu dài
C. Có khi đó là điểm khởi phát của nhiều vụ dịch
D. Người mang trùng thải ra môi trường một số lớn vi sinh vật gây bệnh
E. Người mang trùng đặc biệt nguy hiểm khi làm việc ở cơ sở có liên quan đến cung cấp nước uống, thực phẩm, nhà trẻ, trường học.
16. Ký chủ cơ hội là từ được dùng để chỉ:
A. Người là ký chủ của tác nhân gây bệnh dịch hạch
B. Chó là ký chủ của tác nhân gây bệnh dại
C. Trâu bò là ký chủ của tác nhân gây bệnh xoắn khuẩn vàng da
D. Vịt là ký chủ của tác nhân gây bệnh cúm gia cầm
E. Chim là ký chủ của tác nhân gây bệnh viêm nảo nhật bản
17. Những bệnh truyền từ động vật sang người, quá trình dịch tự nhiên là ở động vật, tuy nhiên có nhiều khi cũng trở thành dịch bùng phát ở người vì
A. Người cũng có thể có khả năng tiếp thụ bệnh cao đối với bệnh đó
B. Quá trình dịch ở động vật trở thành quá trình dịch ở người
C. Người bệnh trở thành nguồn truyền nhiễm chủ yếu
D. Có sự biến động trong quần thể các loài thú
E. Số lớn động vật mắc bệnh và người cũng có khả năng tiếp thụ bệnh cao đối với bệnh đó
18. Đối với hầu hết các bệnh truyền từ động vật sang người thì:
A. Người là nguồn truyền nhiễm chủ yếu
B. Động vật là nguồn truyền nhiễm chủ yếu
C. Người và động vật đều là nguồn truyền nhiễm chủ yếu
D. Côn trùng là nguồn truyền nhiễm chủ yếu
E. Chất thải của động vật là nguồn truyền nhiễm chủ yếu
19. Động vật có xương sống  Động vật có xương sống

Người

Là sơ đồ tóm tắt quá trình dịch của một bệnh truyền nhiễm truyền từ động vật sang người, bệnh nào sau đây có thể là một ví dụ
A. Viêm gan virus
B. Bại liệt
C. Viêm não Nhật bản
D. Dịch hạch
E. Sốt vàng da do leptospira
20. Sơ đồ sau đây tóm tắt quá trình dịch của một bệnh nhiễm trùng truyền từ động vật sang người, bệnh nào liệt kê dưới đây có thể là đại diện
Động vật có xương sống  Tiết túc  Động vật có xương sống
 Tiết túc
Người
A. Viêm gan virus
B. Bại liệt
C. Viêm não Nhật bản
D. Dại
E. Sốt vàng da do leptospira
21. Người  Tiết túc  Người
Là sơ đồ tóm tắt quá trình dịch của các bệnh liệt kê sau đây, ngoại trừ bệnh
A. Sốt rét
B. Viêm não Nhật bản
C. Giun chỉ
D. Sốt xuất huyết
E. Sốt phát ban
22. Một trong 3 khâu của quá trình dịch là các yếu tố truyền nhiễm, chi tiết nào sau đây không phải là yếu tố truyền nhiễm
A. Đất, nước, không khí
B. Động vật tiết túc
C. Thức ăn
D. Chất thải của người hay động vật bị bệnh
E. Dụng cụ ở bệnh viện
23. Nhiều tác nhân gây bệnh nhiễm trùng lan truyền qua không khí vì
A. Những tác nhân đó có khả năng đề kháng cao với ngoại cảnh
B. Môi trường không khí thuận lợi cho tác nhân
C. Tác nhân có lối ra khỏi cơ thể ký chủ là đường hô hấp
D. Miễn dịch tầp thể của cộng đồng thấp
E. Do tác nhân có sức đề kháng cao và do tiếp xúc gần gủi
24. Đối với các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa vai trò truyền nhiễm của nước:
A. Quan trọng hơn đất vì nước bảo tồn được các tác nhân lâu dài hơn
B. Quan trọng hơn đất vì người tiếp xúc với nước nhiều hơn đất
C. Không quan trọng bằng đất vì chất thải của người và động vật chủ yếu là ở trên đất
D. Không quan trọng bằng đất vì người sống chủ yếu ở trên đất
E. Không quan trọng bằng đất vì mức độ nhiễm bẩn của đất cao hơn nước
25. Các vụ dịch bệnh nhiễm trùng đường ruột xảy ra hàng loạt trong một thời gian nhất định và không theo khu vực địa lý, thường lan truyền qua:
A. Nguồn nước
B. Thực phẩm
C. Đất bị nhiễm chất thải của người bệnh
D. Ruồi
E. Không khí
26. Đặc trưng của cơ chế truyền nhiễm qua đường không khí
A. Ít quan trọng vì không khí không bảo tồn vi sinh vật lâu dài
B. Lây truyền nhanh giữa người này và người khác vì khó cách ly
C. Nguy hiểm vì có một số tác nhân có độc tính cao có thể xâm nhập cơ thể người qua đường không khí
D. Không kiểm soát được trong đièu kiện giao thông phát triển mạnh như hiện nay
E. Dễ kiểm soát vì đa số các bệnh nhiễm trùng qua không khí đã có vaccin
27. Đất là yếu tố truyền nhiễm độc lập trong trường hợp bệnh
A. Sởi
B. Ho gà
C. Quai bị
D. Lao
E. Sán dây
28. Đất là yếu tố truyền nhiễm bảo tồn một số tác nhân sau đây, ngoại trừ
A. Trực khuẩn lao
B. Trực khuẩn than
C. Trực khuẩn uốn ván
D. Trực khuẩn hoại thư sinh hơi
E. Trực khuẩn Clostridium botulinum
29. Thức ăn là yếu tố truyền nhiễm độc nhất trong nhóm bệnh
A. Thương hàn
B. Lỵ, tả
C. Cúm ở loài chim
D. Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn do các vi trùng gây bệnh là Salmonella, Staphylococci và Clostridium botulinum
E. Viêm gan virus A, bại liệt
30. Các bệnh do tiết túc truyền có đặc điểm kết hợp với các yếu tố sau đây, ngoại trừ
A. Khu vực địa lý
B. Khí hậu thời tiết
C. Điều kiện sống và trình độ văn hóa của cộng đồng
D. Hoạt động của ngành y tế
E. Điều kiện dinh dưỡng
31. Tính miễn dịch của một tập thể đối với bệnh nhiễm trùng được đo bằng:
A. Số người miễn dịch / Toàn bộ bệnh nhân
B. Số người miễn dịch / Toàn bộ quần thể
C. Số người miễn dịch / Quần thể tiếp xúc
D. Số người miễn dịch / Số người tiếp thụ bệnh
E. Số người miễn dịch / Số người mắc bệnh
32. Mức độ miễn dịch tập thể đối với một bệnh nhiễm trùng có ý nghĩa:
A. Quan trọng vì có liên quan đến việc bảo vệ tập thể đó đề phòng sự phát triển một vụ dịch và người ta áp dụng lý thuyết nầy trong tiêm chủng
B. Không quan trọng vì dễ làm cho giới chức y tế chủ quan trong việc phòng chống dịch
C. Quan trọng vì vậy phải tiến hành tiêm chủng để gây miễn dịch toàn dân
D. Không quan trọng vì sự phát triển một vụ dịch tùy thuộc nhiều yếu tố
E. Giải thích được tính chu kỳ của một số vụ dịch
33. Bệnh lưu hành (endemic) là:
A. Sự xuất hiện khác thường của một bệnh trong cộng đồng
B. Sự tái phát nhiều vụ dịch
C. Sự có mặt thường xuyên của một bệnh trong một cộng đồng
D. Sự di chuyển của một bệnh nhiễm trùng từ nơi này qua nơi khác
E. Sự thay đổi tỉ lệ mới mắc của một bệnh nhiễm trùng theo thời gian
34. Bệnh nhiểm trùng truyền từ động vật sang người, trong một số trường hợp có thể biến thành dịch lớn là do:
A. Đến lượt người bệnh trở nên nguồn truyền nhiểm hoạt động
B. Mức độ miễn dịch tập thể của cộng đồng thấp, và có nhiều người bị lây bệnh từ động vật
C. Cơ chế truyền nhiễm dễ dàng hơn khi bệnh xảy ra ở người
D. Do biến động của yếu tố tự nhiên tạo thuận lợi cho tác nhân phát triển mạnh
E. Hoạt động của ngành y tế yếu kém
35. Khái niệm miễn dịch tập thể giúp giải thích một số hiện tượng sau đây, ngoại trừ :
A. Tại sao một vụ dịch không xảy ra cho một nhóm người
B. Tại sao một vụ dịch không xảy ra cho một cộng đồng nào đó
C. Tại sao có vụ dịch sởi chỉ xảy ra cho người lớn mà không xảy ra cho trẻ em
D. Sự thay đổi có tính chu kỳ của một số bệnh nhiễm trùng
E. Tại sao một dịch xảy ra theo mùa trong năm
36. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình dịch thông qua những điểm sau đây, ngoại trừ
A. Ảnh hưởng đến tác nhân gây bệnh
B. Ảnh hưởng đến nguồn truyền nhiễm là động vật
C. Ảnh hưởng đến nguồn truyền nhiễm là người
D. Ảnh hưởng đến yếu tố truyền nhiễm là tiết túc
E. Ảnh hưởng đến khối cảm thụ
37. Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng rõ nhất đến quá trình dịch rõ nhất đối với
A. Tác nhân gây bệnh
B. Nguồn truyền nhiễm là động vật
C. Yếu tố truyền nhiễm là tiết túc
D. Yếu tố truyền nhiễm là nguồn nước
E. Khối cảm thụ
38. Trong các bệnh liệt kê sau đây, yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình dịch của bệnh
A. Bại liệt
B. Viêm gan virus
C. Dịch hạch
D. Dại
E. Sốt do leptospira
39. Yếu tố xã hội ảnh hưởng đến các mắt xích của quá trình dịch, trong bệnh sốt xuất huyết dengue, khâu đặc biệt quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch là
A. Nguồn truyền nhiễm
B. Muỗi Aedes aegyptii
C. Khối cảm thụ bệnh
D. Nguồn truyền nhiễm và khối cảm thụ bệnh
E. Môi trường trong nhà và chung quanh nhà
40. Trong các bệnh liệt kê sau đây, yếu tố xã hội ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình dịch của bệnh
A. Viêm gan virus
B. Dịch hạch
C. Dại
D. Cúm
E. Bại liệt
41. Quá trình dịch của một bệnh nhiễm trùng không thay đổi
A. Đúng
B. Sai
42. Người bệnh là nguồn truyền nhiễm quan trọng nhất, vì có thể giải phóng ra môi trường bên ngoài một lượng lớn các vi sinh vật gây bệnh đang có độc lực cao
A. Đúng
B. Sai
43. Biểu hiện lâm sàng của bệnh ho gà kéo dài lâu nhưng thời kỳ có thể lây bệnh kết thúc trước khi kết thúc biểu hiện lâm sàng
A. Đúng
B. Sai
44. Đối với bệnh ho gà, chỉ có người khỏi bệnh mang trùng mà không có người lành mang trùng
A. Đúng
B. Sai
45. Trong quá trình dịch bệnh ho gà, nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh
A. Đúng
B. Sai
46. Động vật tiết túc không phải là nguồn truyền nhiễm
A. Đúng
B. Sai
47. Các bệnh truyền từ động vật sang người chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong các bệnh nhiễm trùng ở ngườI
A. Đúng
B. Sai
48. Ở một thời điểm trong quá trình dịch của một bệnh nhiễm trùng, cơ thể tiếp thụ bệnh là người không được miễn dịch và không mắc bệnh đó
A. Đúng
B. Sai
49. Người lành mang trùng ít quan trọng về mặt dịch tễ học
A. Đúng
B. Sai
50. Một số bệnh nhiễm trùng như bệnh dịch tả gà và ở loài chim có thể lây cho người
A. Đúng
B. Sai
51. Một tác nhân gây bệnh thường có nhiều đường ra khỏi cơ thể ký chủ
A. Đúng
B. Sai
52. Vi khuẩn thương hàn có nhiều đường ra khỏi cơ thể ký chủ
A. Đúng
B. Sai
53. Cơ chế truyền nhiễm của một bệnh nhiễm trùng đặc trưng bằng đường truyền nhiễm, với lối ra của tác nhân gây bệnh khỏi cơ thể ký chủ và lối vào của tác nhân đó ở ký chủ mới, cùng với phương thức tồn tại của tác nhân ở bên ngoài cơ thể ký chủ.
A. Đúng
B. Sai
54. Bệnh nhiễm trùng có thể truyền nhiễm một cách gián tiếp hay trực tiếp, tuy nhiên cơ chế truyền nhiễm của trường hợp lây truyền trực tiếp cũng có 3 giai đoạn
A. Đúng
B. Sai
55. Cơ chế truyền nhiễm của một bệnh nhiễm trùng có 3 giai đoạn nhưng cơ chế nhiễm trùng của bệnh lây qua đường tình dục chỉ có 2 giai đoạn
A. Đúng
B. Sai
56. Lối ra khỏi cơ thể ký chủ của vi sinh vật gây bệnh không phụ thuộc vị trí gây bệnh, vi sinh vật lưu thông tự do trong cơ thể ký chủ hay hạn chế ở một cơ quan và đường lây truyền
A. Đúng
B. Sai
57. Nước và thực phẩm đều có vai trò quan trọng trong các vụ dịch ngộ độc thức ăn
A. Đúng
B. Sai
58. Đối với các bệnh truyền qua đường tiêu hoá, vai trò truyền nhiễm của đất không phụ thuộc nước và thực phẩm
A. Đúng
B. Sai
59. Các vật dụng trong gia đình, nơi công cộng và ở bệnh viện có vai trò truyền nhiễm trong tất cả các loại bệnh truyền qua đường hô hấp, tiêu hoá, đường máu, da và niêm mạc
A. Đúng
B. Sai


60. Tính chất chu kỳ chỉ xảy ra trong trường hợp quá trình dịch phát triển một cách tự phát
A. Đúng
B. Sai
61. Động lực của dịch ở loài thú là các yếu tố tự nhiên, động lực của dịch ở người là yếu tố xã hội
A. Đúng
B. Sai
62. Yếu tố xã hội liên quan nhiều đến các mắt xích của quá trình dịch, nhưng yếu tố xã hội không liên quan chặt chẽ với cơ chế truyền nhiễm
A. Đúng
B. Sai
63. Miễn dịch tập thể hay miễn dịch .............. là sự đề kháng của một tập thể đối với một bệnh
64. Lý thuyết về miễn dịch tập thể được áp dụng để hình thành các chính sách ...............của quốc gia và quốc tế.
65. Các yếu tố truyền nhiễm bao gồm không khí, đất, nước, thức ăn, vật dụng cá nhân, ở nơi công cộng, dụng cụ y tế và ............

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 87
Join date : 04/07/2015
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://tulieuhoctap.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết