DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH LÂY THEO ĐƯỜNG MÁU

Go down

DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH LÂY THEO ĐƯỜNG MÁU

Bài gửi by Admin on 9/7/2015, 22:15


1 Bệnh lây qua đường máu có nguồn truyền nhiễm từ động vật là:
A.Viêm não Nhật bản
B. Viêm gan B
C. Bệnh dại
D. Sốt xuất huyết dengue
E. Bệnh do Leptospira
2 Những người có thể mắc các bệnh lây qua đường máu là:
A. Người tiêm chích ma túy
B. Trẻ em
C. Phụ nữ
D. Nhân viên y tế
E. Tất cả mọi người
3 Ở Việt Nam, loài phụ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue là muỗi:
A. Aedes aegypti
B.Aedes albopictus
C. Anopheles
D. Aedes nevius
E. Culex fatigans
4 Bệnh lây qua đường máu không có nguồn truyền nhiễm từ động vật là:
A. Uốn ván
B. Bệnh than
C.Sốt rét
D. Viêm não Nhật Bản
E. Dịch hạch
5 Bệnh sốt xuất huyết dengue lây truyền qua đường:
A. Hô hấp
B. Máu
C. Ttiêu hóa
D. Da
E. Niêm mạc
6 Bệnh sốt xuất huyết dengue được phân bố chủ yếu ở:
A. Vùng đồng bằng
B. Vùng ven biển
C.Vùng đồng bằng và ven biển
D. Vùng đồng bằng và miền núi
E. Miền núi
7 Bệnh sốt xuất huyết dengue chủ yếu xảy ra ở tuổi:
A.  5
B.  10
C.  15
D.  20
E. Trên 20
8 Số mắc sốt xuất huyết dengue cao nhất vào các tháng:
A. 1 - 3
B. 3 - 6
C. 7 - 10
D. 9 - 11
E. 11 - 1
9 Nguồn truyền nhiễm của bệnh sốt xuất huyết dengue là:
A. Virus dengue
B. Muỗi mang virus dengue
C.Người bệnh
D. Người khỏi bệnh mang trùng
E. Động vật mắc bệnh
10 Véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue chủ yếu do muỗi:
A. Aedes aegypti
B. Aedes albopictus
C. Anopheles
D. Aedes nevius
E. Culex fatigans
11 Thời điểm hút máu mạnh nhất của của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue là:
A. Buổi sáng
B. Buổi chiều
C. Ban đêm
D. Cả ngày
E.Sáng sớm, chiều tối
12 Khoảng cách xa nhất có thể tìm thấy muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue xung quanh ổ dịch là:
A. 50 m
B. 100 m
C. 150 m
D. 200 m
E. 250 m
13 Biện pháp phòng chống sốt xuất huyết dengue có hiệu quả nhất là:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly
B. Dùng vắc xin
C. Phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành
D. Bảo vệ cơ thể khỏi bị muỗi đốt
E.Làm giảm nguồn sinh sản, loại trừ ổ bọ gậy muỗi với sự tham gia của cộng đồng.
14 Véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue sinh sản và phát triển chủ yếu ở:
A. Sông, suối
B. Ao hồ
C. Cống rảnh và đầm lầy
D. Các dụng cụ chứa nước và các ổ đọng nước tự nhiên
E. Mọi nơi có nước
15 Bệnh lây qua đường máu được truyền từ động vật sang người qua trung gian bọ chét là:
A. Viêm não Nhật Bản
B. Bệnh dịch hạch
C. Sốt rét
D. Sốt xuất huyết dengue
E. Bệnh than
16 Khi có dịch dengue xuất huyết xảy ra, biện pháp đầu tiên để chống dịch là:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly
B. Khai báo các trường hợp sốt
C. Bảo vệ cơ thể tránh bị muỗi đốt
D.Phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành
E. Loại trừ ổ bọ gậy muỗi
17 Biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue không đúng là:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị
B. Khai báo các trường hợp bệnh
C.Uống thuốc phòng
D. Triệt phá các nơi muỗi trú ngụ và sinh sản, các ổ bọ gậy Aedes Aegypti.
E. Phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành
18 Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường máu không có tình trạng người mang trùng mạn tính là:
A. Viêm gan siêu vi B
B. Viêm gan siêu vi C
C. Nhiễm HIV/AIDS
D. Sốt xuất huyết dengue
E. Bệnh do leptospira
19 Để loại bỏ trứng của muỗi Aedes trong các dụng cụ chứa nước nhỏ, cần hướng dẫn cho cộng đồng thay nước, cọ rữa thành dụng cụ chứa nước:
A. 3 ngày 1 lần
B. 5 ngày 1 lần
C. 7 ngày 1 lần
D. 9 ngày 1 lần
E. 10 ngày 1 lần
20 Nguồn truyền nhiễm của các bệnh lây qua đường máu (viêm gan B, C, nhiễm HIV) là:
A. Máu chứa tác nhân gây bệnh
B. Bơm kim tiêm nhiễm vi sinh vật gây bệnh
C. Động vật mắc bệnh
D. Người mang trùng
E. Côn trùng tiết túc hút máu
21 Đối với những nơi có nguy cơ cao xảy ra sốt xuất huyết dengue, việc giám sát véc tơ định kỳ được thực hiện it nhất:
A.1 tháng 1 lần
B. 2 tháng 1 lần
C. 3 tháng 1 lần
D. 4 tháng 1 lần
E. 5 tháng 1 lần
22 Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng chống dịch sốt xuất huyết dengue là:
A.Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly, điều trị
B. Diệt muỗi truyền bệnh
C. Loại bỏ các ổ bọ gậy muỗi
D. Diệt động vật mắc bệnh
E. Vệ sinh môi trường
23 Biện pháp dự phòng cấp 1 để phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue là:
A. Điều trị triệt để cho người bệnh
B. Khai báo trường hợp bệnh đầu tiên
C.Diệt muỗi và loại trừ các ổ bọ gậy
D. Tiêm chủng
E. Theo dõi các trường hợp sốt
24 Biện pháp dự phòng cấp 1 để phòng chống các bệnh lây qua đường máu là:
A. Điều trị triệt để người mắc bệnh
B. Tiệt khuẩn dụng cụ tiêm truyền và diệt côn trùng hút máu tương ứng
C. Tiêm vắc xin
D. Uống thuốc phòng
E. Tiêm phòng cho súc vật
25 Biện pháp dự phòng cấp 2 đối với các bệnh lây qua đường máu là:
A. Diệt côn trùng tiết túc hút máu tương ứng
B. Tiệt khuẩn các dụng cụ tiêm truyền
C. Diệt động vật mắc bệnh
D. Phát hiện sớm người mắc bệnh để điều trị kịp thời
E. Tiêm chủng đối với bệnh đã có vắc xin
26 Biện pháp dự phòng cấp 1 để phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue là:
A. Tiêm vắc xin
B.Theo dõi người khỏi bệnh mang trùng
C.Quản lý động vật mắc bệnh
D. Bảo vệ cơ thể tránh bị muỗi đốt
E. Uống thuốc phòng
27 Biện pháp chủ yếu để phòng bệnh sốt xuất huyết dengue khi chưa có dịch là:
A.Theo dõi các trường hợp sốt
B.Tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng cách phòng bệnh.
C.Diệt muỗi và loại trừ ổ bọ gậy muỗi
D. Ngủ phải nằm màn
E. Phun hóa chất diệt muỗi
28 Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây từ người sang người qua đường máu là:
A. Diệt động vật mắc bệnh
B. Diệt côn trùng tiết túc hút máu tương ứng
C.Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị triệt để.
D. Tiệt khuẩn các dụng cụ tiêm truyền
E. Máu nhiễm khuẩn phải loại bỏ
29 Biện pháp tác động vào đường truyền để phòng bệnh lây từ động vật sang người qua đường máu là:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị
B. Diệt động vật mắc bệnh
C. Tiệt khuẩn dụng cụ tiêm chích
D. Diệt côn trùng tiết túc hút máu tương ứng
E. Uống thuốc dự phòng khi có phơi nhiễm
30 Biện pháp tác động vào khối cảm thụ để phòng chống bệnh dengue xuất huyết là:
A. Phát hiện sớm các trường hợp bệnh
B. Giám sát huyết thanh học những trường hợp nghi ngờ
C. Tiêm chủng
D. Uống thuốc dự phòng
E.Tuyên truyền giáo dục cộng đồng cách phòng bệnh.
31 Hiện nay, ngoài việc thả cá, tác nhân sinh học được phóng thả trong các dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là ... ... ... ... ... ... (Mesocyclops)
32 Các bệnh lây qua đường máu là bệnh của người, không có bệnh truyền từ súc vật sang người.
A. Đúng
B. Sai
33 Một số bệnh lây qua đường máu có tình trạng người khỏi bệnh mang trùng và người lành mang trùng.
A. Đúng
B. Sai
34 Sau khi mắc bệnh sốt xuất huyết dengue, người khỏi bệnh còn mang virus dengue trong một thời gian.
A. Đúng
B. Sai
35 Sau khi mắc bệnh sốt xuất huyết dengue, người bệnh có miễn dịch đối với typ virus đã gây bệnh.
A. Đúng
B. Sai
36 Biện pháp có hiệu quả nhất để phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue là diệt muỗi trưởng thành bằng phun hóa chất.
A. Đúng
B. Sai

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 87
Join date : 04/07/2015
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://tulieuhoctap.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết